• 1900 636 929

Bài thi Adobe

ACA (Adobe Certified Associate) là bài thi đánh giá kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm Adobe trong thiết kế các ấn phẩm, web, video và các ứng dụng truyền thông đa phương tiệndo Tập đoàn Khảo thí Tin học hàng đầu thế giới – Certiport(Hoa Kỳ) triển khai.

ACA (Adobe Certified Associate) là bài thi đánh giá kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm Adobe trong thiết kế các ấn phẩm, web, video và các ứng dụng truyền thông đa phương tiệndo Tập đoàn Khảo thí Tin học hàng đầu thế giới – Certiport(Hoa Kỳ) triển khai.

BÀI THI ACA

ACA là chứng chỉ đo lường khả năng sử dụng Adobe do Tổng giám đốc Adobe thế giới ký tên và có giá trị toàn cầu, là minh chứng sinh động nhất cho năng lực thiết kế ở trình độ quốc tế của bạn. Tại Việt Nam, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam là đại diện chính thứcvà duy nhất của Certiport được phép cung cấp bài thi ACA.

Hệ thống chứng chỉ ACA được phân chia theo các nhóm chuyên ngành gồm:

  • Thiết kế ấn phẩm: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign
  •    
  • Thiết kế web: Adobe Dreamwaver, Adobe Photoshop, Adobe Flash/Adobe Animate
  • Video kỹ thuật số: Adobe Premiere

Thí sinh hoàn thành bài thi nào sẽ được cấp chứng chỉ của bài thi đó. Ngay sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ biết điểm và có thể tải về chứng chỉ online trên website: www.certiport.com có mã xác nhận.

Hiện có hai cấp độ chứng chỉ để bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình: ACA và ACE. Trong đó, Chứng chỉ ACA (Adobe Certified Associate) là chứng chỉ căn bản đánh giá các kỹ năng thiết kế thông qua việc sử dụng các công cụ phần mềm Adobe chuyên biệt. Chứng chỉ ACE (Adobe Certified Expert) là chứng chỉ cao cấp dành cho đối tượng là các chuyên gia có kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ Adobe.