• 1900 636 929

BÀI THI IC3

IC3 (The Internet and Computing Core Certification) là bài thi quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cơ bản do Tổ chức Khảo thí Tin học hàng đầu thế giới - Certiport (Hoa Kỳ) cung cấp.

IC3 (The Internet and Computing Core Certification) là bài thi quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cơ bản do Tổ chức Khảo thí Tin học hàng đầu thế giới - Certiport (Hoa Kỳ) cung cấp. Bài thi IC3 phản ánh đầy đủ kỹ năng nền tảng cần thiết giúp bạn thành công trong hầu hết các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp và xã hội đòi hỏi về kỹ năng sử dụng máy tính và các ứng dụng Internet. Bài thi được thực hiện trực tuyến trên 20 ngôn ngữ và đã được Việt hóa.

Bài thi IC3

Hiện nay, bài thi IC3 được phổ biến rộng rãi tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với trung bình 280.000 bài thi mỗi tháng. Chứng chỉ IC3 có giá trị vô thời hạn và được công nhận trên toàn cầu. Đặc biệt, tại Việt Nam, chứng chỉ IC3 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tương đương chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản quy định trong thông tư 03/BTTTT-CNTT (Công văn 2819Thông tư 03).

Nhiều trường THCS trên cả nước đã triển khai chương trình đào tạo Tin học và thi lấy chứng chỉ IC3 cho học sinh. Chứng chỉ IC3 cũng được nhiều trường Cao đẳng, Đại học uy tín trên cả nước chọn làm chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp. Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty và Doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đang sử dụng IC3 làm tiêu chí đánh giá kỹ năng Tin học trong tuyển dụng nhân sự đầu vào và đánh giá cán bộ nhân viên.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

Website: Ic3.iigvietnam.com

Fanpage: https://www.facebook.com/IC3.IIGVietnam/