• 1900 636 929

BÀI THI MTA

MTA: Microsoft Technology Associate (MTA) là bài thi đánh giá những kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong 03 ngành nghề chính: Lập trình viên, Quản lý dữ liệu, Chuyên gia công nghệ thông tin. Bài thi được triển khai bởi Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới - Certiport (Hoa Kỳ).

Sau khi vượt qua bài thi MTA, thí sinh sẽ được nhận chứng chỉ cấp bởi Microsoft và có giá trị toàn cầu. Chứng chỉ này là khởi đầu vững chắc cho các học viên tiến đến các bài thi công nghệ trình độ cao hơn như Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) and Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ.

 

Đối tượng của bài thi MTA:

  • Sinh viên và giảng viên CNTT
  • Nhân viên IT

Các bài thi:

MTA có giá trị định hướng nghề nghiệp cho học viên các khoa CNTT, tương ứng với mỗi nghề riêng biệt, các học viên cần nghiên cứu các môn học tương ứng: