• 1900 636 929

BÀI THI SAT

SAT là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ.

SAT là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Ngoài ra, điểm thi SAT còn được chấp nhận bởi nhiều trường đại học trên toàn thế giới như tại: Canada, Australia, Anh, Hàn Quốc, Singapore…. Bài thi SAT được phát triển bởi tổ chức College Board và được quản lý bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam- đại diện quốc gia của ETS đã và đang tiến hành tổ chức thi SAT tại Việt Nam.

Đối tượng thi SAT

Bài thi SAT phù hợp với những học sinh THPT có mong muốn du học tại Mỹ hay tại các trường có chấp nhận điểm SAT trên thế giới. Ngoài ra, học sinh cũng cần có khả năng Tiếng Anh tốt, đủ để đọc hiểu và trả lời các câu hỏi do bài thi SAT có nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nội dung bài thi SAT

Có 2 loại bài thi SAT:

  • SAT

Bài thi SAT đánh giá khả năng suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề của người thi thông qua kỹ năng giải toán, đọc hiểu và viết. Nội dung bài thi SAT gồm các phần: Đọc, Viết, Toán (không sử dụng máy tính), Toán (có sử dụng máy tính) và một bài luận tùy chọn.

  • SAT SUBJECT:

Là bài thi các môn riêng biệt trong 5 lĩnh vực chủ đề chung: Tiếng Anh, lịch sử, ngôn ngữ, toán và khoa học.