• 1900 636 929

Bài thi Toefl

HỆ THỐNG BÀI THI TOEFL

Hệ thống “Gia đình TOEFL” bao gồm các bài thi mang tính kế thừa do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển.

Hệ thống “Gia đình TOEFL” bao gồm các bài thi mang tính kế thừa do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển dành cho các lứa tuổi từ Tiểu học, THCS đến THPT, sinh viên Đại học, Cao đẳng và học viên Cao học.

HỆ THỐNG BÀI THI TOEFL

Hệ thống gồm các bài thi TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP và TOEFL iBT cung cấp công cụ hoàn chỉnh để đánh giá khả năng Tiếng Anh của người học qua từng giai đoạn. Điểm thi TOEFL có giá trị quốc tế và được quy đổi sang Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN), được sử dụng làm tiêu chí xét tuyển, đánh giá hay xét tốt nghiệp tại nhiều trường học tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

Website: http://toefl.iigvietnam.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ToeflVietNam/