• 1900 636 929

Thứ ba,

2018-06-05 14:43:45 (GMT+7)

Chứng chỉ TOEFL ITP, TOEFL iBT là tiêu chí xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường ĐH danh tiếng trên cả nước trong năm 2018

Chứng chỉ TOEFL ITP, TOEFL iBT là tiêu chí xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường ĐH danh tiếng trên cả nước trong năm 2018

Chứng chỉ TOEFL ITP, TOEFL iBT là tiêu chí xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường ĐH danh tiếng trên cả nước trong năm 2018

Trong thông báo tuyển sinh đại học năm 2018, nhiều Trường Đại học lớn trên cả nước đã sử dụng chuẩn tiếng Anh quốc tế TOEFL ITP và TOEFL iBT là điều kiện xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển, như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc Gia TP.HCM …

Tiêu chí xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển là điểm thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL ITP và TOEFL iBT trong thời hạn (tính đến ngày 22/6/2018 hoặc đến ngày 30/6/2018 tùy từng trường), trong đó có TOEFL ITP từ 400 điểm đến 575 điểm và TOEFL iBT từ 65 đến 90 điểm tùy theo yêu cầu của từng trường. Điều này càng khẳng định chất lượng, uy tín cũng như khả năng đánh giá khách quan, chính xác của hai bài thi tiếng Anh quốc tế TOEFL ITP và TOEFL iBT.